เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท: บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด (Centercom Co.,Ltd.)
ทุนจดทะเบียนบริษัท:
  • 3,000,000 บาท (23 กุมภาพันธ์ 2553)
  • 1,000,000 บาท (29 กุมภาพันธ์ 2551)
ที่ตั้งบริษัท เลขที่ 16 ซอยรามคำแหง 50 (สหกรณ์ 1) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2732-1840
โทรสาร 0-2732-9286
เว็บไซต์ www.centercom.co.th
วิสัยทัศน์ บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้สนับสนุนและทำให้คู่ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้า เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ เป็นที่วางใจและเชื่อถือของคู่ค้า การดำเนินงานอย่างรวดเร็วและให้บริการในราคาที่เป็นธรรม นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่ดีที่สุด คู่ค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเป็นผู้นำทางด้านระบบเครือข่าย
ลักษณะธุรกิจ บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการทางด้านสารสนเทศ รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและให้บริการทางด้านไอทีตามความต้องการของคู่ค้าอย่างครบวงจร และบริษัทยังมีหน่วยงานสนับสนุนระดับมืออาชีพที่สามารถให้บริการติดตั้ง แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเน็ทเวิร์คแก่คู่ค้า สนับสนุนในด้านการให้บริการหลังการขายกับคู่ค้า เป็นต้น
เป้าหมายของบริษัท
  • เป็นที่วางใจและเชื่อถือของคู่ค้าหรือลูกค้า
  • การให้บริการในราคาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า
  • นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่ดีที่สุด
  • คู่ค้าหรือลูกค้าต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  • ความเป็นผู้นำทางด้านระบบเครือข่าย
  • การดำเนินงานอย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
แนวทางของบริษัทฯ เน้นการให้บริการทางด้านสารสนเทศในกลุ่มองค์กรที่มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคที่สูง เราสามารถที่จะนำเสนอระบบทางด้านไอทีแบบครบวงจรที่ตรงตามความต้องการของคู่ค้า และเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อถือของคู่ค้า เรามีทีมเทคนิคที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าหรือคู่ค้าในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบเพื่อให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่มี ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพจากยี่ห้อชั้นนำและเป็นที่ยอมรับ
centercom

บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด

16 ซอยรามคำแหง 50 (สหกรณ์ 1) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-7321840 02-7322020
02-7322525
Hot Line: 084-7179444, 086-310-0523