ศูนย์บริการ

Image

บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่: 16 ซอยรามคำแหง 50 (สหกรณ์ 1) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-1840,0-2732-2020,0-2732-2525
มือถือ (Hotline): 084-717-9444, 086-310-0523
แฟกซ์: 0-2732-9286

บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด (ศูนย์เชียงใหม่)

ที่อยู่: 3/4 หมู่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 53000
มือถือ: 081-044-4566

บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด (ศูนย์ขอนแก่น)

ที่อยู่: 273/3 หมู่ 12 ถ.รอบบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
มือถือ: 097-319-3670

บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด (ศูนย์ระยอง)

ที่อยู่: 68/66 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์: 033-109969
มือถือ: 097-017-3052

บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด (ศูนย์หาดใหญ่)

ที่อยู่: 18/16 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-809304
มือถือ: 091-046-3626, 094-165-6147
centercom

บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด

16 ซอยรามคำแหง 50 (สหกรณ์ 1) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-7321840 02-7322020
02-7322525
Hot Line: 084-7179444, 086-310-0523